Vertybės

Mūsų veiklos patikimos ateities pagrindą sudaro atsakingas požiūris į visuomenės ir verslo interesų suderinimą. Tik harmoningas šių santykių plėtojimas šiandien gali tapti sėkmingo vystymosi ateityje pagrindu.

“Celsus” vertybinė kryptis – investicijos į technologijas ir žmones, žinių ir galimybių suteikimą.

Mes tikime Lietuvos pažanga, todėl daug dėmesio skiriame ir skirsime ateityje visuomeniniams projektams ir juos paremsime pagal savo išgales.

Mes suvokiame, jog pažanga negalima be gabių ir išsimokslinusių žmonių, o harmoningas visuomenės ir verslo vystymasis – be glaudaus bendradarbiavimo.

Vadovaujamės etikos ir sąžiningos partnerystės principais visose bendrovės veiklos srityse, savo veikla prisidedame prie geresnės, atsakingesnės ir labiau išsilavinusios visuomenės kūrimo.