kuriame kartu

Sprendimai verslui 

Veikla

Vykdydami kryptingą veiklą, investuojame į  technologijas ir  žmones tikslu pateikti  informaciją, žinias ir  galimybes  Lietuvos darbo rinkoje, priemones Lietuvos įmonių konkurencingumui  ir vertei didinti.

Savo darbu  prisidedame prie efektyvesnės Lietuvos įmonių veiklos. 


Žmogiškieji ištekliai

  Šiuo metu  vykdome  projektus, kurie papildo vienas kitą  ir gerina komunikaciją darbo rinkoje, padeda Lietuvos piliečiams  rasti darbą Lietuvoje. Siekiame  prisidėti prie  specialistų trūkumo problemos sprendimo, o tuo pačiu ir socialinės įtampos mažinimo.

Projektų rengimas

Pasirūpinsime jūsų idėjų įgyvendinimu nuo investicinio projekto parengimo iki darbų  užbaigimo. Panaudojus mūsų unikalią patirtį darbo  su  įvairių sričių specialistais, turėsite pačias naujausias ir praktikoje patikrintas žinias, suteikiančias  galimybę padaryti mažiausias klaidas projektų rengimo ir įgyvendinimo kelyje.

Konsultacijos


Per daugelį metų subūrėme partnerių ir ekspertų bendruomenę, kuri geranoriškai gali dalintis savo žiniomis ir gebėjimais sprendžiant iškilusias problemas, vertinant projektus, tobulinant jūsų įmonės darbą.  

Mokymai 


Transporto -logistikos, prekybos, gamybos, inžinerijos, IT, statybos, energetikos, medicinos ir daug kitų sričių, kuriose mūsų partnerių ir ekspertų bendruomenė padeda ugdyti sričių lyderius. Naudojant specialias metodikas ir technologijas,  randami  konkrečios problemos sprendiniai, buriama komanda, ugdomas lojalumas. Pasiekti rezultatai įžiebia naujus projektus ir iniciatyvas įmonių komandose. 

Nuostatos

  Savo veikloje  telkiame dėmesį į stabilius ilgalaikius ir patikimus partnerystės ryšius su partneriais, paremtus pasitikėjimu ir socialiai atsakingu požiūriu į  veiklą, kompetencija, patirtimi, racionalumu.  Siekiame ne vienadienės naudos ir greito pelno,  bet ilgalaikės vertės kūrimo ne tik įmonei, bet ir projektų  dalyviams, partneriams, darbuotojams ir visuomenei. Pastarąjį aspektą laikome svarbiu, kadangi įmonės ideologinės nuostatos pabrėžia,  jog jos veikla (projektai) turi prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.


Ištekliai

   Įmonė vienija aukštos kvalifikacijos specialistus (žemiausias kvalifikacinis laipsnis – magistras, ekspertinė darbo patirtis ne mažiau 10 m.), kurie yra įvairių profesinių susivienijimų  nariai, turi ilgametę praktinę  darbo patirtį įvairiose ūkio šakose.

  Per daugelį metų subūrėme partnerių ir ekspertų bendruomenę, kuri geranoriškai gali pasidalinti savo žiniomis ir gebėjimais.   

Strategija

   Veiklos strategijoje nenumatyta agresyvi konkurencija. Manome, kad kokybiškos paslaugos randa savo klientus, o etiškas verslas užtikrina ilgalaikius ryšius. Klientai vertina mūsų idėjas, kūrybiškumą, orientaciją į konkrečius ir apčiuopiamus rezultatus. Mūsų komandos nariai pasižymi ryžtu imtis sudėtingų problemų sprendimo ir inicijuoti pokyčius, reikalingus veiklos efektyvumui didinti. Įgyvendiname kompleksinius projektus, bendradarbiaujame su  nepriklausomais įvairių sričių ekspertais.

   Įmonės misiją, veiklos filosofiją, darbo principus atspindi mūsų moto – “Dirbame tam, kad Jūs dirbtumėte efektyviau”.

Sritys 

   Vykdydama  savo  projektus, UAB “Celsus” nuo 2004 m.  bendradarbiavo ir suteikė paslaugas transporto-logistikos, inžinerijos, statybos, energetikos, IT, finansų, prekybos, medicinos srityse veikiančioms įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms.

   Paskutinius keliolika metų koncentruojame savo  dėmesį į kelis ūkio sektorius.

  Mes padėsime jums sėkmingai įgyvendinti įvairios vertės ir sudėtingumo investicinius  projektus.  Gaukite visas reikalingas paslaugas iš vienų rankų ir sutaupykite laiko bei lėšų.


Transporto - logistikos sektorius

   Daugiau kaip 10 m. dirbame su transporto ir logistikos sektoriaus įmonėmis. Mums padedant Lietuvos įmonės, mūsų partneriai, turėjo galimybę ypač greitai išplėsti savo veiklos apimtis, steigti atsovybes užsienyje. Užsienio invetuotojai naudojosi mūsų teikiamomis paslaugomis steigiant biurus Lietuvoje, plečiant veiklos apimtis. Tai sąlygojo klientų konkurencinį pranašumą, puikius augimo ir veiklos rezultatus. 

 Įgyvendinta šimtai smulkių ir dešimtys stambių projektų.

Informacinės technologijos

   Informacinių technologijų sektorius Lietuvoje sparčiai plečiasi – ne tik gausėja jame dirbančių specialistų, tačiau plėtojamos ir kompetencijos. Nuo nesudėtingos funkcijos ir užsakomųjų programavimo paslaugų teikimo trečiosioms šalims, iki  sudėtingų ir visame pasaulyje naudojamų sprendimų. 

Esame pasiruošę Jums pateikti tvaraus ir racionalaus IT infrastruktūros naudojimo  vystymo kelią. Projektiniai kūrybiniai sprendimai įgyvendinami pasitelkiant geriausius šios srities specialistus. 

Mūsų  partnerių ir ekspertų bendruomenė atras išeitį iš kebliausios situacijos.  

Gamyba, prekyba, paslaugos

   Lietuvos ekonomikos augimas sudarė sąlygas sparčiai augti visiems ūkio sektoriams. Kai kurie jų reikalauja ilgalaikių investicijų, vadovų ir vadybininkų, kompetetingo personalo. Šių veiksių sinergija sąlygoja efektyvią įmonių veiklą. 

Dirbame su Lietuvos įmonėmis ir užsienio investuotojais padėdami realizuoti jų planus Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinta dešimtys smulkių ir stambių projektų.

 

Didžiuojamės

 92 proc. klientų tapo mūsų partneriais ir nuolat naudojasi mūsų paslaugomis.  Nuoširdžios pastangos leidžia suteikti kokybišką paslaugą,  užtikrinti ilgalaikius ryšius su klientu. Didžiuojamės, kad mūsų partneriai ir klientai kasmet augdami  kuria ateitį investuodami į jų darbuotojų kompetencijų augimą, prisideda prie ateities Lietuvos visuomenės gerovės kūrimo.


Tvarumas

Įmonei suteikti „Stipriausi Lietuvoje“ ir "Stipriausi Lietuvoje Vadovai"  sertifikatai. Tai „Creditinfo“   suteikiamas sertifikatas finansiškai patikimoms Lietuvos įmonėms.

 Išsamiau