kuriame kartu

Sprendimai verslui

Veikla

Vykdydami kryptingą veiklą, investuojame į technologijas ir žmones tikslu pateikti informaciją, žinias ir galimybes Lietuvos darbo rinkoje, priemones Lietuvos įmonių konkurencingumui ir vertei didinti.

Savo darbu prisidedame prie efektyvesnės Lietuvos įmonių veiklos.


Žmogiškieji ištekliai

Šiuo metu vykdome projektus, kurie papildo vienas kitą ir gerina komunikaciją darbo rinkoje, padeda Lietuvos piliečiams rasti darbą Lietuvoje. Siekiame prisidėti prie specialistų trūkumo problemos sprendimo, o tuo pačiu ir socialinės įtampos mažinimo.

Projektų rengimas

Pasirūpinsime jūsų idėjų įgyvendinimu nuo investicinio projekto parengimo iki darbų užbaigimo. Panaudojus mūsų unikalią patirtį darbo su įvairių sričių specialistais, turėsite pačias naujausias ir praktikoje patikrintas žinias, suteikiančias galimybę padaryti mažiausias klaidas projektų rengimo ir įgyvendinimo kelyje.

Konsultacijos


Per daugelį metų subūrėme partnerių ir ekspertų bendruomenę, kuri geranoriškai gali dalintis savo žiniomis ir gebėjimais sprendžiant iškilusias problemas, vertinant projektus, tobulinant jūsų įmonės darbą.

Mokymai


Transporto -logistikos, prekybos, gamybos, inžinerijos, IT, statybos, energetikos, medicinos ir daug kitų sričių, kuriose mūsų partnerių ir ekspertų bendruomenė padeda ugdyti sričių lyderius. Naudojant specialias metodikas ir technologijas, randami konkrečios problemos sprendiniai, buriama komanda, ugdomas lojalumas. Pasiekti rezultatai įžiebia naujus projektus ir iniciatyvas įmonių komandose.

Nuostatos

Savo veikloje telkiame dėmesį į stabilius ilgalaikius ir patikimus partnerystės ryšius su partneriais, paremtus pasitikėjimu ir socialiai atsakingu požiūriu į veiklą, kompetencija, patirtimi, racionalumu. Siekiame ne vienadienės naudos ir greito pelno, bet ilgalaikės vertės kūrimo ne tik įmonei, bet ir projektų dalyviams, partneriams, darbuotojams ir visuomenei. Pastarąjį aspektą laikome svarbiu, kadangi įmonės ideologinės nuostatos pabrėžia, jog jos veikla (projektai) turi prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.


Ištekliai

Įmonė vienija aukštos kvalifikacijos specialistus (žemiausias kvalifikacinis laipsnis – magistras, ekspertinė darbo patirtis ne mažiau 10 m.), kurie yra įvairių profesinių susivienijimų nariai, turi ilgametę praktinę darbo patirtį įvairiose ūkio šakose.

Per daugelį metų subūrėme partnerių ir ekspertų bendruomenę, kuri geranoriškai gali pasidalinti savo žiniomis ir gebėjimais.

Strategija

Veiklos strategijoje nenumatyta agresyvi konkurencija. Manome, kad kokybiškos paslaugos randa savo klientus, o etiškas verslas užtikrina ilgalaikius ryšius. Klientai vertina mūsų idėjas, kūrybiškumą, orientaciją į konkrečius ir apčiuopiamus rezultatus. Mūsų komandos nariai pasižymi ryžtu imtis sudėtingų problemų sprendimo ir inicijuoti pokyčius, reikalingus veiklos efektyvumui didinti. Įgyvendiname kompleksinius projektus, bendradarbiaujame su nepriklausomais įvairių sričių ekspertais.

Įmonės misiją, veiklos filosofiją, darbo principus atspindi mūsų moto – “Dirbame tam, kad Jūs dirbtumėte efektyviau”.

Sritys

Vykdydama savo projektus, UAB “Celsus” nuo 2004 m. bendradarbiavo ir suteikė paslaugas transporto-logistikos, inžinerijos, statybos, energetikos, IT, finansų, prekybos, medicinos srityse veikiančioms įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms.

Paskutinius keliolika metų koncentruojame savo dėmesį į kelis ūkio sektorius.

Mes padėsime jums sėkmingai įgyvendinti įvairios vertės ir sudėtingumo investicinius projektus. Gaukite visas reikalingas paslaugas iš vienų rankų ir sutaupykite laiko bei lėšų.


Transporto - logistikos sektorius

Daugiau kaip 10 m. dirbame su transporto ir logistikos sektoriaus įmonėmis. Mums padedant Lietuvos įmonės, mūsų partneriai, turėjo galimybę ypač greitai išplėsti savo veiklos apimtis, steigti atsovybes užsienyje. Užsienio invetuotojai naudojosi mūsų teikiamomis paslaugomis steigiant biurus Lietuvoje, plečiant veiklos apimtis. Tai sąlygojo klientų konkurencinį pranašumą, puikius augimo ir veiklos rezultatus.

Įgyvendinta šimtai smulkių ir dešimtys stambių projektų.

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų sektorius Lietuvoje sparčiai plečiasi – ne tik gausėja jame dirbančių specialistų, tačiau plėtojamos ir kompetencijos. Nuo nesudėtingos funkcijos ir užsakomųjų programavimo paslaugų teikimo trečiosioms šalims, iki sudėtingų ir visame pasaulyje naudojamų sprendimų.

Esame pasiruošę Jums pateikti tvaraus ir racionalaus IT infrastruktūros naudojimo vystymo kelią. Projektiniai kūrybiniai sprendimai įgyvendinami pasitelkiant geriausius šios srities specialistus.

Mūsų partnerių ir ekspertų bendruomenė atras išeitį iš kebliausios situacijos.

Gamyba, prekyba, paslaugos

Lietuvos ekonomikos augimas sudarė sąlygas sparčiai augti visiems ūkio sektoriams. Kai kurie jų reikalauja ilgalaikių investicijų, vadovų ir vadybininkų, kompetetingo personalo. Šių veiksių sinergija sąlygoja efektyvią įmonių veiklą.

Dirbame su Lietuvos įmonėmis ir užsienio investuotojais padėdami realizuoti jų planus Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinta dešimtys smulkių ir stambių projektų.

Didžiuojamės

92 proc. klientų tapo mūsų partneriais ir nuolat naudojasi mūsų paslaugomis. Nuoširdžios pastangos leidžia suteikti kokybišką paslaugą, užtikrinti ilgalaikius ryšius su klientu. Didžiuojamės, kad mūsų partneriai ir klientai kasmet augdami kuria ateitį investuodami į jų darbuotojų kompetencijų augimą, prisideda prie ateities Lietuvos visuomenės gerovės kūrimo.


Tvarumas

Įmonei suteikti „Stipriausi Lietuvoje“ ir "Stipriausi Lietuvoje Vadovai" sertifikatai. Tai „Creditinfo“ suteikiamas sertifikatas finansiškai patikimoms Lietuvos įmonėms.

Išsamiau